Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0V9I468664297
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.12.2022
Datum obnove LEI oznake 15.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 15.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROATIA-BATERIJE dioničko društvo za proizvodnju baterija i svjetiljaka
Identifikator subjekta u registru 080087157
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Koturaška cesta 69
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Koturaška cesta 69
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca