Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0SCH5MMA45O05
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.12.2022
Datum obnove LEI oznake 19.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 07.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OBONJAN RIVIJERA dioničko društvo za turizam
Identifikator subjekta u registru 100012041
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Nikole Tesle 67
Poštanski broj 22000
Grad Šibenik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Nikole Tesle 67
Poštanski broj 22000
Grad Šibenik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca