Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0Q0I951YC0E11
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.02.2018
Datum obnove LEI oznake 08.02.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 08.02.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MILOSRDNE SESTRE SV. KRIŽA, SAMOSTAN ĐAKOVO
Identifikator subjekta u registru 1.527
Naziv registra Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve
Pravni oblik subjekta Pravna osoba Katoličke Crkve (6Q6D)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve (RA000695)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kralja Tomislava 22
Poštanski broj 31400
Grad Đakovo
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kralja Tomislava 22
Poštanski broj 31400
Grad Đakovo
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca