Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0K8FLW3FGYZ61
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.11.2019
Datum obnove LEI oznake 15.11.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ALTA GOLD doo Beograd-Zemun
Identifikator subjekta u registru 21522686
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću (KIU5)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ugrinovačka 212
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ugrinovačka 212
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca