Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0H98JFN8ELP76
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.09.2015
Datum obnove LEI oznake 23.09.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.09.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Akcionersko društvo EVROINS OSIGURUVANJE Skopje
Identifikator subjekta u registru 5040043
Naziv registra Central Register (Trade Register)
Pravni oblik subjekta Akcionersko drustvo (DTIU)
Pravna nadležnost Sjeverna Makedonija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Central Register (Trade Register) (RA000437)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 12, Skupi Str.
Poštanski broj 1000
Grad Skopje
Država Sjeverna Makedonija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 12, Skupi Str.
Poštanski broj 1000
Grad Skopje
Država Sjeverna Makedonija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800304DA2YK7EL014
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 11.12.2007 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 23.09.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 23.9.2020. 8:14:16

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478002012YQDD0N7W28
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 11.12.2007 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 23.09.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 23.9.2020. 8:14:31