Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0G5TOZQWZRJ14
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 15.07.2019
Datum obnove LEI oznake 15.07.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste Adriatic Multi Asset, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRERSIUMASS6
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Erste Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900OY10YUOZTM4Z35
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 19.06.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 16.6.2021. 13:00:49

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice PQOH26KWDF7CG10L6792
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 19.06.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 28.02.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 16.6.2021. 13:01:34