Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0FAT5DMQUD128
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.06.2017
Datum obnove LEI oznake 15.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 15.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
Identifikator subjekta u registru 040051487
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Tršćanska 35
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Tršćanska 35
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca