Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0CA2MKP7CQD17
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.12.2020
Datum obnove LEI oznake 04.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP GLOBAL otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUGLBL7
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Divka Budaka 1D
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Divka Budaka 1D
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900UAH2CC09VOZQ96
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.10.2020 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 04.05.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.10.2022. 8:32:09