Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S06562HK3QO839
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 06.08.2018
Datum obnove LEI oznake 06.08.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 06.08.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta WULF SPORT dioničko društvo za promet roba i usluga
Identifikator subjekta u registru 080201079
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Pod bregom 6
Poštanski broj 10255
Grad Donji Stupnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Pod bregom 6
Poštanski broj 10255
Grad Donji Stupnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca