Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S051W0E1V5S803
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.12.2017
Datum obnove LEI oznake 10.06.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 14.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRAKO-AGROLUDBREG društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarsko poduzetništvo
Identifikator subjekta u registru 070043301
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Veliki Bukovec, Dravska ulica 7
Poštanski broj 42231
Grad Mali Bukovec
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Veliki Bukovec, Dravska ulica 7
Poštanski broj 42231
Grad Mali Bukovec
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca