Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S041B3XJM7TW97
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.08.2022
Datum obnove LEI oznake 10.08.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 10.08.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ŽITOPROIZVOD dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 020016814
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BANIJA 69
Poštanski broj 47000
Grad KARLOVAC
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BANIJA 69
Poštanski broj 47000
Grad KARLOVAC
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 48510000HLC1U7RC3W48
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.05.2003 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 27.06.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 9.8.2022. 7:27:54

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 48510000EXR6Q9ZGZL15
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.05.2003 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 06.09.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 9.8.2022. 8:07:26