Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S035PFTLQCXI18
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.01.2022
Datum obnove LEI oznake 21.01.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 05.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Erste Green Multi Asset napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRERSIUGMAS1
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Erste Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Ivana Lučića 2A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900OY10YUOZTM4Z35
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.12.2021 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 26.09.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 7.12.2022. 13:15:33

IS_FEEDER_TO

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900CBE60LDDTD7K27
Vrsta veze IS_FEEDER_TO
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.12.2021 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 26.09.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 7.12.2022. 13:16:45