Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0Z6KA0EW0KH72
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.03.2020
Datum obnove LEI oznake 16.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 16.03.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta NAVIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080103281
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Splitska 5
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Splitska 5
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca