Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0X3ML0DRHAH02
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.12.2022
Datum obnove LEI oznake 20.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 06.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MARINA SIGNUM, dioničko društvo za trgovinu i poslovne usluge
Identifikator subjekta u registru 110028728
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Sutomišćica, Šetalište sv. Mihovila 1
Poštanski broj 23273
Grad Preko
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Sutomišćica, Šetalište sv. Mihovila 1
Poštanski broj 23273
Grad Preko
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca