Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0W794O9UAG852
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.07.2020
Datum obnove LEI oznake 09.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 09.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 060002949
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ribarska Ulica 72
Poštanski broj 21485
Grad Komiža
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ribarska Ulica 72
Poštanski broj 21485
Grad Komiža
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca