Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0V8IRQQ49HY59
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.01.2018
Datum obnove LEI oznake 20.08.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 20.08.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUTO HRVATSKA dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060004815
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dubrovačka Ulica 1
Poštanski broj 21000
Grad SPLIT
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dubrovačka Ulica 1
Poštanski broj 21000
Grad SPLIT
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca