Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0SE1ODDKD3313
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.10.2018
Datum obnove LEI oznake 04.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 02.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Klimaoprema d.d. za projektiranje, proizvodnju, postavljanje, popravak i održavanje opreme za klimatizaciju
Identifikator subjekta u registru 080023642
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gradna 78a
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gradna 78a
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca