Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0PELDG8ML0L88
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.06.2017
Datum obnove LEI oznake 19.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 04.10.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GABARIT d.d. za građevinske radove i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 030016219
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa GAJEV TRG 3
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa GAJEV TRG 3
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca