Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0K7VRJSHIVO89
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.03.2023
Datum obnove LEI oznake 17.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 06.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Društvo za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
Identifikator subjekta u registru 1-16994-00
Naziv registra Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RA000692)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 139
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 139
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca