Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0J7OIE6NX1U57
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 12.12.2017
Datum obnove LEI oznake 12.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta UDRUGA PRIVATNIH POSLODAVACA U ZDRAVSTVU
Identifikator subjekta u registru 03240703
Naziv registra Registar neprofitnih organizacija
Pravni oblik subjekta Udruga (274G)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar neprofitnih organizacija (RA000696)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa RUGVIČKA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa RUGVIČKA 1
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca