Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R0B7C86UEV2E63
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.04.2016
Datum obnove LEI oznake 19.04.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 08.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP MERIDIAN 20 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUMR207
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca