Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R09DWDIM8KRU37
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 07.04.2020
Datum obnove LEI oznake 07.04.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 07.04.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TP METAL d.o.o. za proizvodnju i usluge
Identifikator subjekta u registru 080769156
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kalinovac 23/D
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kalinovac 23/D
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca