Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R07BHQ20IAP014
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 07.11.2018
Datum obnove LEI oznake 07.11.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM HERBOS FOND D.D. MOSTAR
Identifikator subjekta u registru 1-10405
Naziv registra Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (RA000034)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kneza Branimira 2
Poštanski broj 88000
Grad MOSTAR
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kneza Branimira 2
Poštanski broj 88000
Grad MOSTAR
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca