Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R079GKWSZE8B30
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.12.2020
Datum obnove LEI oznake 23.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FILIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 040041661
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bertoši, Stancija Pataj 52/A
Poštanski broj 52000
Grad Pazin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bertoši, Stancija Pataj 52/A
Poštanski broj 52000
Grad Pazin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca