Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R077862CNQVW48
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.11.2015
Datum obnove LEI oznake 02.11.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 27.10.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 84795202230
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Petrinjska ulica 59
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Petrinjska ulica 59
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KUWF0GTBWT9S32
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.09.2015 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 18.10.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.10.2022. 10:27:11

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca