Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800R05950572O9H43
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 11.12.2017
Datum obnove LEI oznake 11.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 26.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.
Identifikator subjekta u registru 030003092
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ciglarska 33
Poštanski broj 32100
Grad Vinkovci
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ciglarska 33
Poštanski broj 32100
Grad Vinkovci
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000A0WHSQ5LAW88
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 07.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 01.09.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 9:29:39

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000A0WHSQ5LAW88
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 07.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 01.09.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 9:29:39