Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Q0KBIZN7DCZ318
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.03.2022
Datum obnove LEI oznake 05.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 05.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LUKA ZADAR, dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu
Identifikator subjekta u registru 060182527
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa GAŽENIČKA 28
Poštanski broj 23000
Grad ZADAR
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa GAŽENIČKA 28
Poštanski broj 23000
Grad ZADAR
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca