Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Q085QIKO59B533
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 25.01.2018
Datum obnove LEI oznake 25.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 25.01.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta "GRAFING" PAPIRNA KONFEKCIJA,IZRADA KLIŠEA,ŽIGOVA I NATPISNIH PLOČA TE IZNAJMLJIVANJE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I TRGOVINA
Identifikator subjekta u registru 90828178
Naziv registra Obrtni registar
Pravni oblik subjekta Trgovac pojedinac (9D9U)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta trgovac pojedinac
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Obrtni registar (RA000659)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Olipska 7
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Olipska 7
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca