Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800P0ZBN1GVUF5785
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 03.04.2019
Datum obnove LEI oznake 03.04.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Likvidacijska masa ASTRA d.o.o.
Identifikator subjekta u registru
Naziv registra Nije uvedeno u nijedan registar
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Nije uvedeno u nijedan registar (RA999999)
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Park Vranicany 3
Poštanski broj 49243
Grad Oroslavje
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Park Vranicany 3
Poštanski broj 49243
Grad Oroslavje
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Likvidacijska masa ASTRA d.o.o. nastala je nakon brisanja društva Astra d.o.o. iz sudskog registra Trgovačkog suda.

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Likvidacijska masa Astra d.o.o. nastala je nakon brisanja društva Astra d.o.o. iz sudskog registra.