Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800P0HENB6AECR119
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 16.10.2020
Datum obnove LEI oznake 16.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Identifikator subjekta u registru 030196899
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Ustanova (ZFQS)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bolnička 74
Poštanski broj 34550
Grad Pakrac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bolnička 74
Poštanski broj 34550
Grad Pakrac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca