Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800P0D67LV0HILR22
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.07.2018
Datum obnove LEI oznake 11.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 11.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d.
Identifikator subjekta u registru 040031749
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Giordano Paliaga 8
Poštanski broj 52210
Grad Rovinj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Giordano Paliaga 8
Poštanski broj 52210
Grad Rovinj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300TMC6BYESPQ7W85
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.11.2014 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300TMC6BYESPQ7W85
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.11.2014 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05