Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800P0B6IOZSCDMA45
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 23.04.2019
Datum obnove LEI oznake 23.04.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 24.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Geo-Rudus društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i geološke djelatnosti
Identifikator subjekta u registru 080535668
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Đure Popovića 13
Poštanski broj 10360
Grad Sesvete
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Đure Popovića 13
Poštanski broj 10360
Grad Sesvete
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca