Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800P0B6IOZSCDMA45
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.04.2019
Datum obnove LEI oznake 23.04.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Geo-Rudus društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i geološke djelatnosti
Identifikator subjekta u registru 080535668
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Đure Popovića 13
Poštanski broj 10360
Grad Sesvete-Šimunčevec
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Đure Popovića 13
Poštanski broj 10360
Grad Sesvete-Šimunčevec
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca