Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0Y2V0RMEFBS64
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 27.04.2018
Datum obnove LEI oznake 08.05.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 08.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RADEŽ - dioničko društvo za izradu brodske opreme i čeličnih konstrukcija
Identifikator subjekta u registru 060019964
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica 2 15
Poštanski broj 20271
Grad Blato
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica 2 15
Poštanski broj 20271
Grad Blato
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca