Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0WARNEEJ27B53
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 06.08.2018
Datum obnove LEI oznake 06.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 18.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo
Identifikator subjekta u registru 030037160
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Stjepana Radića 8
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Stjepana Radića 8
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca