Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0W3Q8HZ5MCF07
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.11.2017
Datum obnove LEI oznake 28.11.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Generali Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRILINUEUJI6
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Savska cesta 106
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Savska cesta 106
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900BXV0MD05Q6HD61
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 21.11.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.03.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.10.2021. 12:09:15

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300X5UKJVE386ZB61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.03.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 10.03.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.10.2021. 12:09:50