Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0TATZKXL4UK50
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.11.2017
Datum obnove LEI oznake 05.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 30.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ARGUMENTUM društvo s ograničenom odgovornošću za usluge savjetovanja
Identifikator subjekta u registru 070148376
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Krapinska ulica 26
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Krapinska ulica 26
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca