Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0O8H0INNEPU50
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.01.2018
Datum obnove LEI oznake 16.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 30.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FONART društvo s ograničenom odgovornošću za nakladu i distribuciju nosača zvuka
Identifikator subjekta u registru 080671531
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Nadvina 15 B
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Nadvina 15 B
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca