Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0N9FLXKE9AY78
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.07.2022
Datum obnove LEI oznake 22.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 22.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUTOCENTAR-MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080037527
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Martićeva ulica 14
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Martićeva ulica 14
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca