Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0M9AWYB52E685
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.08.2018
Datum obnove LEI oznake 22.09.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 22.09.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta COLAS HRVATSKA d.d. za rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostalih objekata niskogradnje
Identifikator subjekta u registru 070005130
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Međimurska 26
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Međimurska 26
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 969500DZBBMYHB8NAM93
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.09.2007 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 01.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.9.2020. 22:50:53

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 969500MOCLNQFNZN0D63
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.09.2007 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 18.09.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.9.2020. 22:50:53