Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O0J6BUQTHFM750
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.07.2022
Datum obnove LEI oznake 21.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 21.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RADLOVAC industrija građevinskog materijala, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 010005327
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg plemenitih Mihalovića 12
Poštanski broj 33515
Grad Orahovica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg plemenitih Mihalovića 12
Poštanski broj 33515
Grad Orahovica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca