Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O09ATSS0H8KJ90
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 15.01.2018
Datum obnove LEI oznake 17.01.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 17.01.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST AD BEOGRAD - U LIKVIDACIJI
Identifikator subjekta u registru 20444886
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Akcionarsko društvo (YVPW)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca