Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O08EL17TDGNH82
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 13.12.2018
Datum obnove LEI oznake 13.12.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 12.09.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Biskupija Porečka i Pulska
Identifikator subjekta u registru 1.1333
Naziv registra Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve
Pravni oblik subjekta Pravna osoba Katoličke Crkve (6Q6D)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve (RA000695)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dobrilina 3
Poštanski broj 52440
Grad Poreč
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dobrilina 3
Poštanski broj 52440
Grad Poreč
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca