Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800O014CH4Z2IB924
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.11.2017
Datum obnove LEI oznake 05.10.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 05.10.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ABC GRAĐENJE d.o.o za građevinarstvo i usluge
Identifikator subjekta u registru 060031813
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa D.Šimunovića 25
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa D.Šimunovića 25
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca