Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800N0RCD0524CN459
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 02.02.2018
Datum obnove LEI oznake 18.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 18.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju
Identifikator subjekta u registru 080140734
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Ustanova (ZFQS)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Getaldićeva 2
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Getaldićeva 2
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca