Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800N0O7HH2Y30Q006
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 19.07.2019
Datum obnove LEI oznake 19.07.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta InterCapital Euro Area Bond
Identifikator subjekta u registru HRICAMUEABN3
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt InterCapital Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 15.07.2019 - 22.04.2022
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 27.11.2023. 11:23:25

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 15.07.2019 - 22.04.2022
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 04.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 27.11.2023. 11:23:25