Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800N0DBHG1ZC0W012
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.10.2017
Datum obnove LEI oznake 17.10.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 20.09.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Kapitalni fond, dioničko društvo, zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru 080283345
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bakačeva ulica 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bakačeva ulica 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca