Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800N03E2JHS2TVP09
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.08.2022
Datum obnove LEI oznake 09.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 13.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRGOCENTAR dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge
Identifikator subjekta u registru 010007540
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Zbora narodne garde 1
Poštanski broj 33000
Grad Virovitica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Zbora narodne garde 1
Poštanski broj 33000
Grad Virovitica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca