Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800M0MC6XHILSRO59
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.08.2017
Datum obnove LEI oznake 25.08.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 18.10.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Грийнхаус Пропъртис АД
Identifikator subjekta u registru 200923185
Naziv registra Commercial register
Pravni oblik subjekta Aktsionerno druzhestvo (WTK4)
Pravna nadležnost Bugarska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Commercial register (RA000065)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 43, Christopher Columbus Blvd.
Poštanski broj 1592
Grad Sofia
Država Bugarska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 43, Christopher Columbus Blvd.
Poštanski broj 1592
Grad Sofia
Država Bugarska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca