Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800M06A4PJ22N9C83
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.07.2022
Datum obnove LEI oznake 21.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 21.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA RIJEKA, dioničko društvo za gradnju
Identifikator subjekta u registru 040170063
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stjepana Radića 31
Poštanski broj 51500
Grad Krk
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stjepana Radića 31
Poštanski broj 51500
Grad Krk
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800T0AD9XFGKGFW66
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 26.02.2002 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 28.06.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 20.7.2022. 6:53:25

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca