Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800M05EW9UMRNC739
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.08.2023
Datum obnove LEI oznake 10.08.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 15.07.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TOMIĆ & Co. ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o. za zastupanje u osiguranju
Identifikator subjekta u registru 080709073
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Frana Folnegovića 12
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Frana Folnegovića 12
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca